DYŻUR WAKACYJNYInformuję, że Przedszkole nr 8 pełni dyżur wakacyjny w terminie

od 01.07.2021 r. do 13.08.2021 r.,

wyłącznie dla wychowanków naszego przedszkola.

Placówka dysponować będzie 60 miejscami. O przyjęciu na dyżur będzie decydować kolejność zgłoszeń.


Zapisy na dyżur będą przyjmowane w terminie od 04.05.2021 r. do 31.05.2021 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc, w kancelarii przedszkola.


Mirosława Maciończyk